Slide5.PNG
Slide10.PNG
Slide11.PNG
13075 + 13076

13075 + 13076

שידה מעץ בגימור לכה לבנה תלוייה על הקיר
13075 קטנה
13076 גדולה
גימור צבע הלכה לבחירה

 

Slide5.PNG
Slide2.PNG
Slide3.PNG
23022C.FMC.P

23022C.FMC.P

שידת לילה קלאסית בעלת 2 מגירות ורגליים מקומרות
גימורי לכה לבחירה

 

Slide3.PNG
Slide9.PNG
Slide2.PNG
Slide6.PNG